Menselijk DNA is ontworpen door buitenaardse wezens

DNA

Menselijk DNA ontworpen door buitenaardse wezens.

Dat hebben wetenschappers sensationeel beweerd die 13 jaar hebben gewerkt aan het menselijk genoom.

Een paar wetenschappers uit Kazachstan geloven dat onze soort werd ontworpen door een hogere intelligente, buitenaardse beschaving die ofwel een boodschap in ons DNA wilde stoppen of/en gewoon leven op andere planeten wilde creëren.


Maxim A. Makukov van de Fesenkov Astrophysical Institute en Vladimir I. Shcherbak van de al-Farabi Kazachse National University waren 13 jaar lang werkzaam voor het Human Genome Project – een missie die hoopte het menselijke DNA in kaart te kunnen brengen. De conclusie was dat mensen werden ontworpen door een hogere macht, met een “set rekenkundige patronen en ideografische symbolische taal” gecodeerd in ons DNA.

Ze zijn van mening dat 97 procent van de niet-coderende sequenties in het menselijk DNA de genetische code van buitenaardse levensvormen bezitten.

Volgens hun onderzoek:  “Onze hypothese is dat er een zeer geavanceerde buitenaardse beschaving is geweest die bezig was met het creëren van nieuw leven en het ontwerpen van verschillende planeten. De aarde is slechts één van hen“.

Wat we zien in ons DNA is een programma dat bestaat uit twee versies, een gigantische gestructureerde code en een eenvoudige of basiscode.”

Zij stellen dat de plotselinge hausse of bloei in de evolutie op aarde miljarden jaren geleden een teken is dat er iets moet zijn gebeurt op een hoger niveau, en dat de meesten mensen daar niet bewust van zijn, en dat de wiskundige code in het DNA niet de evolutie kan verklaren.

De heer Makulov zei: “Vroeg of laat … moeten we aanvaarden dat al het leven op aarde de genetische code draagt van onze buitenaardse neven en dat de evolutie niet is wat we denken dat het is.”

Zij verklaren: “Dat gedurende vele kosmologische tijdperken de DNA code onveranderd is gebleven en in feite de meest duurzame constructie is die bekend is“.

Ons universum is gecreëerd vanuit een ander multiversum en het creëren en scheppen van planeten en leven zal eeuwig blijven bestaan. Wat in het klein is, is ook in het groot. Zo hier, zo ook daar. Het zit in de mens om te experimenteren, te onderzoeken en uit te vinden. Daarin verschillen wij dus niet veel met buitenaardse, het verschil is dat de mens nog maar het topje van de ijsberg weet. Omdat onze scheppers in een groter bewustzijnstrilling verkeren hebben zij ook een grotere hersencapaciteit, kennis en realiteit.

Daarom kunnen we ook niet zeggen dat de evolutie of het scheppingsverhaal op zichzelf waar zijn, maar duidelijk wordt dat beide theorieën een kern van waarheid hebben.

Ooit zullen wij ook verder zijn geëvolueerd, en neer kijken op leven en dood. De vrije wil zal altijd blijven bestaan en het zal de vrije wil zijn die bepaalt waar wij in de eeuwigheid incarneren. Daar komt ook de term afvallige engelen vandaan, zielen die in een hogere trilling zaten maar door hun eigen vrije wil in een lagere levensvorm zijn geïncarneerd. De waarheden zijn te groot om ze allemaal te vinden, we mogen er alleen eeuwig naar zoeken. Fysieke lichamen zijn nodig om de geest te huisvesten, buitenaardsen hebben daarom ook niks met de ziel/geest te maken, hun taak is de hardware en niet de software.

“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” (Gen 1:26,27)

(express)