Wijsheid is een zegen

Echte wijsheid vind je niet in boeken.
Echte wijsheid vind je in het leven!

 

 • Ga niet op weg met een waaghals, degene zou u in zware problemen brengen, want hij volgt toch zijn eigen zin.
 • Pleeg geen overleg met een dwaas, want hij kan geen woord voor zich houden.
 • Laat een oude vriend niet in de steek, want een nieuwe evenaart hem niet.
 • Laat slechts één op de duizend uw raadsman zijn.
 • Een arme wordt geëerd om zijn kennis, een rijke wordt geëerd om zijn rijkdom
 • Antwoord niet voordat u hebt geluisterd, en onderbreek niemand die aan het woord is.
 • In voorspoed wordt de tegenslag vergeten, in tegenspoed weet men niet meer van de voorspoed.
 • Dring u niet op, want dan wordt u afgewezen, maar houdt u niet te veel terug, want dan kan u vergeten worden.
 • Kan een wolf samenleven met een lam?, evenmin een zondaar met een vrome!
 • Met het hart van een mens verandert ook zijn gezicht, hetzij ten goede, hetzij ten kwade. Een opgewekt gezicht wijst op een gelukkig hart.
 • Schrei om een dode, want hij is verstoken van licht en schrei om een dwaas want hij is verstoken van verstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.